Етапи при създаване на уеб сайт

Основни етапи при изграждането на уеб сайт. Планиране и стратегия, домейн, софруер, дизайн.

Планиране, стратегия и концепция

Процедурата при изработка на сайт включва няколко последователни, основни етапа и стъпки, които трябва да бъдат задължително спазени предварително и в процеса на изработване на сайта.

Именно тези етапи и стъпки при изработката на всеки уеб сайт формират цялостния процес на неговото изграждане. Процесът за създаване на уеб сайт започва задължително, винаги с предварително планиране на целите, концепцията, тематиката и дейността на сайта, които в крайна сметка определят, какво да се очаква и получи като краен резултат след неговото окончателно завършване, относно структура, функционалност, реклама и презентации, приходи от продажби, приходи от реклама и всичко останало, което всъщност се охарактеризира основно, в зависимост от специфичните изисквания на клиента.
След като всичко това е предварително формирано, уточнено и изложено като главна концепция, се преминава към следващите, основни етапи при изработване на сайта.

Кои са основните етапи при изграждане на сайт

Има няколко основни етапа, през които преминава процедурата по изработване на даден уеб сайт. Защо е необходимо те да бъдат спазени?

Проучване, анализ и планиране

Предварително проучване, анализ и стратегия за планиране, уточняване, формиране и обособяване на целите, концепцията, тематиката и дейността на сайта, от страна на клиента, в зависимост от негорите критерии и изисквания по отношение на структура, функционалност, дизайн и насоченост на уеб сайта към определена потребителска интернет аудитория.

Избор на име и разширение на домейн

Изборът на домейн за вашия сайт е едно от най-важните условия в процеса при изработването на уеб сайта.
От особено значение е домейнът на вашия сайт да съдържа по възможност, важна за вас и вашата дейност ключова дума, която за в бъдеще ще спомогне за по-доброто индексиране на сайта от търсачките. Изборът на име на домайн е в тясна връзка с концепцията и бъдещата потребителска насоченост на вашия сайт, охарактеризиращи първия етап от изработването на сайта.
Ако държите да наблегнете повече на дейността, която извършвате, може да използвате важна ключова дума за име на домейн. Ако държите повече на представянето ви в уеб пространството, като фирма, може да изберете името на фирмата или авторско име, за име на домейн. Ако държите и на двете, най-добре ще е да намерите подходяща комбинация между ключова дума и името на фирмата (авторско име), които могат да бъдат изписани слято или с тире между тях. Тук изниква и друг момент, свързан с дължината на името на домейна. От важно значение е дължината на името на домейна да не бъде прекалено голяма, тъй като, ако това е така, в последствие той ще бъде трудно запомнящ се и вероятността за грешка при ръчно изписване в адрес бара на браузера или изговаряне по телефона ще бъде голяма.

Ако се затруднявате в избора на домейн за вашия сайт, ви предлагам да прегледате следната информация, относно избор на домейн за вашия сайт от тук:

Избор на име на домейн – SavovDesign

Изборът на разширение на домейн за вашия сайт е също от важно значение.
От собствен опит и по мое лично мнение, което не налагам, съобразявайки се само и единствено конкретно с типа домейн, ще ви изброя по-известните домейн разширения в последователност, в низходящ ред, относно тежестта им спрямо Гугъл.
.com, .net, .org, .info, .eu за цял свят и .bg предимно за България.

Изборът на домейн, на пръв поглед изглежда елементарна задача, но още при първата проверка на избраното от вас име, в повечето случаи се оказва, че то вече е заето или пък е свободно, но не с разширението, което вие бихте желали. За това, отделете малко повече време и внимание, за да изберете най-подходящия за вас домейн, тъй като в последствие вие няма да може да го промените.

Софтуерно уеб решение за вашия сайт

Това е софтуерен етап, свързан с виждане и концепция от страна на клиента, определящи структура и функционалност, на чиято база ще бъде определен типа на вашия сайт и ще бъде избрана подходяща софтруер платформа за неговото изграждане.

Изработване на уеб дизайн

Изработката на уеб дизайн е следващия основен етап при изграждането на всеки уеб сайт. Процесът при изграждането на уеб дизайна на вашия сайт е отново тясно свързан с предварително изградената концепция на сайта, неговата тематика, целенасоченост, структура и функционалност. Както разбира се и в съобразност с предпочитанията на клиента, предварително изградено лого, ако има такова, мобилен и адаптивен дизайн и др.

Повече информация, относно изработката на уеб дизайн за вашия сайт, може да прочетете от тук:

Какво е уеб дизайн на сайт?

Валидиране на HTML и CSS кода

От изключително важно значение за търсачките, правилното функциониране и ускорено зареждане е валидирането на HTML и CSS кода на вашия сайт. Този процес е свързан с отстраняване на евентуални грешки в кода на сайта, при и след неговото изработване.

Тестване на уеб сайта

От важно значение са тестовете на уеб сайта по време и след неговото изработване, под различните видове, най-широко разпространени браузери – Chrome, Mozilla, IE, Opera. Всеки от браузерите притежава своите специфични CSS стилови изисквания, които трябва да бъдат взети предвид при изработването на сайта, за да се избегнат евентуални грешки, относно визуализацията му под всеки от изброените браузери.
Ако сайтът притежава мобилна версия или адаптивен дизайн, от важно значение е също така и тестването на сайта за мобилна съвместимост, както и тестването му под различните видове дисплеи и монитори, на различните мобилни и настолни устройства.

Първоначална SEO оптимизация

Формиране и правилно попълване на всички важни за търсачките мета тагове в кода на сайта. Интегриране на специализиран SEO скрипт, за автоматично попълване на главните мета тагове във вътрешни страници, статии и публикации.

Окончателно завършване на сайта

Подготвяне и изпращане на информация до собственика, с неговите данни за вход в админ панела, подробни указания за работа с него и съвети относно популяризацията и рекламата на сайта в интернет пространството.
Подготвяне и изпращане на пълен бекъп на сайта, ако бъде поискан такъв от неговия собственик.