Изработване на динамичен сайт на Antenatal Web

Antenatal Web - Изработка на динамичен сайт от SavovDesign

Описание:

Динамичен сайт на Antenatal Web, изработен от Savov Design

Динамичен сайт на Antenatal Web – Live Antenatal classes on line. Pregnancy and beyond: everything you need to know.

Динамичен сайт с админ панел и с възможност за добавяне, изтриване и редактиране на съдържанието му. Собственикът на сайта (администраторът) има възможност да добавя, редактира и изтрива страници и публикации, текстово съдържание, снимки и хипер връзки към тях, бутони в менюто, категории и подкатегории, изображения и връзки.

Сайтът е със специално изработен, уникален дизайн за Antenatal Web, реализиран от Savov Design, както и със специално програмиран PHP скрипт за Букинг форма, пригодена изцяло към структурата и функционалността на сайта, с автоматично изчисляване на заетите и оставащите свободни места за регистрация и заявки и с автоматично препращане на потребителя към системата на Pay Pal за извършване на електронни разплащания.

Сайтът е изработен към промоционалната оферта за изработка на динамичен сайт от Savov Design.

Добавени модули и допълнителни елементи в сайта Antenatal Web:

# Изработване на уникален дизайн за Antenatal Web.
# Програмиране и интегриране на PHP скрипт за Букинг форма в сайта.
# Интегриране и стилизиране на Java скрипт за Овулационен календар в сайта.
# Интегриране и стилизиране на Java скрипт за Pregnancy калкулатор с възможност за изчисляване на бременността по седмици.
# Добавяне на модул за контактна форма.

Използвани технологии: PSD, PHP, JavaScript, HTML, CSS

Време за реализация: 14 дни

Начална страница на antenatalweb.com

Начална страница на www.antenatalweb.com

Вътрешна страница на antenatalweb.com

Вътрешна страница на www.antenatalweb.com

Още проекти от Портфолио