Обновен дизайн към офертата за изработка на онлайн магазин

Изработване на нов, обновен адаптивен респонсив дизайн към офертата за изработка на онлайн магазин. Цялостна промяна и обновяване на дизайна за демо варианта на онлайн магазин.

Изграждане на адаптивен дизайн на магазина. Интегриране на слайд с визуализиране на избрани продукти от сайта, в случаен ред.

Направени промени в онлайн магазина

Цялостна промяна на базовия дизайн на магазина.

Адаптивен мобилен уеб дизайн на онлайн магазина.

Вграждане на слайд с избрани продукти в началната страница.

Вграждане на зум ефект за всяка миниатюра на продукта.

Подобрения в менюто за категории и под категории на магазина.

Онлайн магазин от SavovDesign