Обновен дизайн към офертата за изработка на онлайн магазин

Изработване на нов, обновен дизайн към офертата за изработка на онлайн магазин. Цялостна промяна и обновяване на дизайна за демо варианта на онлайн магазин. Интегриране на слайд с визуализиране на избрани продукти от сайта, в случаен ред.

Онлайн магазин от SavovDesign

Направени промени в онлайн магазина:

  • Цялостна промяна на базовия дизайн на магазина.
  • Вграждане на слайд с избрани продукти в началната страница.
  • Вграждане на зум ефект за всяка миниатюра на продукта.
  • Подобрения в менюто за категории и под категории на магазина.