Нов обновен дизайн към офертата за изработка на онлайн магазин

Изработка на изцяло нов дизайн и промени в меню Категории на продуктите за базовия вариант на онлайн магазин

Изработване на нов, обновен дизайн към офертата за изработка на онлайн магазин

Цялостна промяна и обновяване на дизайна за демо варианта на онлайн магазин. Интегриране на слайд с визуализиране на избрани продукти от сайта, в случаен ред.

Изработка на онлайн магазин

Направени промени в онлайн магазина

  • Цялостна промяна на базовия дизайн на магазина.
  • Вграждане на слайд с избрани продукти в началната страница.
  • Вграждане на зум ефект за всяка миниатюра на продукта.
  • Подобрения в менюто за категории и под категории на магазина.

Още публикации от блога