Общи условия и лични данни

Общите условия определят придобиването на собственост за всеки изработен от нас уеб сайт.
Условията деифинират също така, как ние използваме и съхраняваме всяка, предоставена от Вас информация, по време на изработването на Вашия уеб сайт или друг вид избрана уеб услуга, предлагана от нас.

Общи условия за собственост на уеб сайт

1. След поръчване и окончателно изработване на всеки уеб сайт от SavovDesign, клиентът-поръчител задължително придобива собственост върху сайта и става негов администратор!

2. Собственикът (администратор) на сайта носи изцяло отговорност за всички евентуални претенции на трети страни, предявени към информация, съдържание, линкове, видео клипове или изображения в неговия уеб сайт.

3. SavovDesign не носи отговорност за информация, съдържание, линкове, видео клипове или изображения, поместени в който и да било, изработен от нас уеб сайт!

Условия за съхраняване лични данни

Информация, предоставена ни от Вас и свързана с Вашите лични данни. Лична информация под формата на име, имейл и телефон, която сте ни предоставили при Ваше направено запитване, заявка за услуга или оферта към нас. Информацията, която може да Ви бъде поискана по време на поръчване и изработване на Вашия уеб сайт или друг вид избрана от Вас наша услуга.

Данни за регистрацията на Вашия домейн

Име и фамилия, Държава, Адрес, Град, Област, Пощенски код, E-mail адрес, Телефон

Информация, свързана с изработване на сайт или друг вид уеб услуга

Име и E-mail адрес, Информация за контакти, Връзки към Ваши профили в социални мрежи, Ваши снимки и изображения.

Защо е необходима информацията от Ваша страна?

Контактните данни, които ни предоставяте са задължително необходими при регистрацията на Вашия домейн.
Информацията, която ни предоставяте се използва в процеса на изработване на Вашия уеб сайт или друг вид избрана услуга.
Данните Ви за контакт се използва единствено за връзка с Вас по имейл или телефон, при изпратено Ваше запитване към нас или при изтичане на абонамента за дадена услуга.

Поверителност за личните данни

SavovDesign.com гарантира неприкосновеността на Вашите лични данни, изпратени през контактната форма, формата за запитване или форма за заявка в този сайт. Ние гарантираме, че предоставената от Вас информация е защитена и няма да бъде използвана за други цели. Всички Ваши изпратени данни ще бъдат използвани само и единствено при регистрацията на Вашия домейн, в процеса на работа към избраната, предлагана от нас услуга или за връзка с Вас.