Промяна в структурата и дизайна на базовия сайт за обяви

Частична промяна в структурата и дизайна към офертата за изработка на сайт за обяви. Направени промени в дизайна и структурата на базовия сайт за обяви към офертата за изработване на сайт за обяви. Адаптивен уеб дизайн на сайта. Вграждане на допълнителни рекламни полета. Подобрения в търсачката на сайта.

Изработка на сайт за обяви

Извършени промени в сайта за обяви

  • Частична промяна на базовия дизайн на сайта за обяви.
  • Адаптивен уеб дизайн на сайта за обяви.
  • Промени в слайда с Вип обяви.
  • Промяна в регистрационната форма на сайта за по-бързо и лесно регистриране на потребителя, само с една стъпка и без регистрацията да налага потвърждаване по имейл. Системата автоматично запомня регистрационните данни и пренасочва директно към формата за публикуване на обява, с цел улесняване на потребителя.
  • Цялостна промяна и вграждане на допълнителни елементи в търсачката на сайта, с цел по-добро прецизиране в резултатите от търсенето.
  • Интегриране на множество независими, допълнителни рекламни полета в началната и вътрешни страници на сайта, управлявани от админ панела.