Брояч на думи в текст

Безплатен инструмент за бързо и лесно преброяване на думи в текст.

Брояч на думи

Брояч на думи е безплатен за ползване онлайн SEO инструмент, с чиято помощ може лесно и бързо да преброите, колко на брой думи се съдържат в дадено текстово съдържание, абзац или цяла страница. За да направите проверката и преброите думите, копирайте текста, който желаете и го поставете в празното поле на инструмента. Резултатът ще се визуализира мигновено, след поставянето на копирания избран от вас текст. Алгоритъмът на механизма по преброяване на думите не включва препинателните знаци в съдържанието и празните интервали между отделните думи. Сепараторите между думите се явяват интервалите.

Този инструмент може да ви бъде от полза в най-различни области и сфери, където е необходимо да се установи, колко на брой думи се съдържат в даден текст или параграф. Например, в процеса при изработка на сайт и неговата SEO оптимизация, се налага старателно попълване на определени, важни за търсачките мета данни в кода на уеб сайта, както и в контента на цялата страница, където е необходимо спазване на препоръчителен минимален и максимален брой думи.

Онлайн инструментът за преброяване на думи може да бъде полезен и за всеки друг интернет ползвател, на който му е нужно да формира или впише дадени текстове с необходим лимит за броя на използваните думи.

Виж още: Онлайн брояч на символи


Брой думи: 0


Брояч на думи е безплатен за ползване онлайн инструмент и е публикуван само и единствено с помощна цел. SavovDesign не носи отговорност при възникването на евентуални технически проблеми, свързани с работата и функционирането на този инструмент.