Брояч на думи в текст

Безплатен инструмент за бързо и лесно преброяване на думи в текст.

Брояч на думи

Брояч на думи е безплатен за ползване SEO инструмент, с помощта на който може лесно и бързо да преброите, колко думи се съдържат в даден текст, абзац или цяла страница. Механизмът по преброяване на думите не включва препинателните знаци и интервалите. Сепараторите между думите се явяват празните интервали.

Този инструмент може да ви бъде от полза в най-различни области, където е необходимо да се установи, колко на брой думи се съдържат в даден текст. Например, в процеса при изработка на сайт и неговата SEO оптимизация, се налага старателно попълване на определени мета таговете в кода на сайта, както и в контента на цялата страница, където е необходимо спазване на препоръчителен минимален и максимален брой думи.

Виж още: Онлайн брояч на символи

Поставете текста в полето и вижте резултата

Брой думи: 0


Брояч на думи е безплатен за ползване онлайн инструмент и е публикуван само и единствено с помощна цел. SavovDesign не носи отговорност при възникването на евентуални технически проблеми, свързани с функционирането на този инструмент.